Vaillantlaan

De Vaillantlaan is een 1,5 kilometer lange laan. Zij is vernoemd naar de vroegere Haagse wethouder van financiën en armenwezen mr. Johan Pieter Vaillant. Gebouwd tussen 1896 en 1900 is zij bijna totaal gesloopt tussen 1985 en 1995 en opnieuw gebouwd tussen 1990 en 2009 naar een masterplan van architect Jo Coenen. Bron

Grote Kerk

De Grote of Sint-Jacobskerk is een kerkgebouw in het centrum van Den Haag. Het behoort met het Binnenhof tot de oudste gebouwen van Den Haag. Bronnen geven aan dat al in de 13e eeuw een (waarschijnlijk houten) kerk op deze plaats stond. In 1335 spreken de bronnen van de grote kercke, wat duidt op een…

Willemshof – VNG

Koning Willem II (1792-1849) kocht een stuk land buiten de stadsingels van Den Haag om er te kunnen paardrijden. Hij liet er een Engelse landschapstuin aanleggen, die later het Willemspark genoemd werd. Langs de noordzijde bouwde hij in 1845 een manege en in 1846 kwamen en een aantal huizen naast voor de officieren van de…

t Haags Hof

Op de plaats waar voorheen het gebouw stond van de Staatsdrukkerij (Sdu), is in 2008 een complex van 160 woningen verrezen, deels huizen, deels appartementen. Beeldbepalend is een woontoren aan een wigvormig plein. Op 28 juni 2006 werd de eerste paal geslagen door Wim Kok. Het ontwerp is van het in Berlijn gevestigde bureau van…

Nieuwe kerk & Appeltheater

De Nieuwe (Hervormde) Kerk is in 1893 gebouwd naar een rijk neorenaissance-ontwerp van R. Kuipers en heeft de vorm van een Grieks kruis. De terzijde geplaatste toren is voorzien van een uit vierkante en achtzijdige geledingen opgebouwde bekroning, ontleend aan de Westerkerk te Amsterdam. De kerk bevat een door L. van Dam gebouwd orgel (1899).…

Nieuwe Badkapel

De kerk is gebouwd in de vorm van een Grieks kruis, heeft een kleine vieringkoepel en een front met narthex-achtige arcade en twee flankerende torens met koepelbekroning. Deze kerk kwam in 1915-’16 tot stand naar een ontwerp van W.Ch. Kuijper jr. met neoromaanse en rationalistische vormen. Het door houten tongewelven gedekte interieur bevat grotendeels nog…

Kniertje

Het standbeeld stelt een Scheveningse vissersvrouw in klederdracht voor.  Het is geplaatst 1982 aan de zogenaamde kop van de Keizerstraat, de later zogenoemde Kalhuisplaats. De blik van de vrouw is symbolisch want deze is onafwendbaar gericht naar de zee vanwaar zij ooit een of meer van haar geliefden – haar vrijer, haar man, haar zoon…