Surinamestraat 2-8

Groep Herenhuizen uit 1885. De nummers 2, 4 en 6 vormen een symmetrische groep van drie herenhuizen en zijn gebouwd door architect C.J. van Roode in neo-renaissance stijl. Nummer 8 is gebouwd in opdracht van Jean Antoine de Vassy, oud-kapitein der infanterie, door architect C.J. van Roode in eclectische stijl. Bron  

Hoge Raad

Van 1838 tot 1864 was de Hoge Raad in een gebouw op het Binnenhof gevestigd. Vervolgens verhuisde de Raad naar een gebouw aan het Plein 2, dat door zijn aanzicht de bijnaam het hondenhok kreeg. Dit gebouw werd gerenoveerd en de beeltenissen van zes bekende juristen werden voor het pand geplaatst. Van 1938 tot 1988…

Pathé Buitenhof

In ver vervlogen tijden had dit monumentale pand aan de Buitenhof 20 in Den Haag de functie van restaurant en logement voor de gewesten en stadsbesturen van Alkmaar en Enkhuizen. De gebeeldhouwde wapens op de gevel doen daar nog aan herinneren, evenals de naam “Entre Deux Villes” die met gouden letters op de gevel staat.…

Jonckbloetplein

Laakkwartier is gebouwd rond 1930 volgens de architectonische inzichten van de Nieuwe Haagse School, wat goed te zien is aan de architectuur van de etagewoningen aan de Goeverneurlaan. Karakteristiek voor de wijk zijn de verhoogde torens op de twee pleinen die de één kilometer lange Goeverneurlaan in drie stukken verdelen. De plattegrond en fysionomie van…

Lourdeskerk

De Lourdeskerk en de Mariakapel maken samen met de omringende woonhuizen deel uit van een stedebouwkundig plan van de architect Alexander J. Kropholler (1881-1973). Architect C.M. van Moorsel maakte in 1920 het ontwerp van het gebouw. Vier jaar later werd begonnen met de bouw. Kropholler tekende uiteindelijk voor het ontwerp van de toren, die pas…

Hofje van Nieuwkoop

Johan de Bruijn van Buijtewech, Heer van Nieuwkoop en Achttienhoven, was één van de rijkste inwoners van Den Haag toen hij in 1657 overleed. Net een week eerder had hij zijn testament gewijzigd en bepaald dat op zijn tuinen aan de Warmoesstraat een hofje moest worden gebouwd voor arme of behoeftige weduwen. Door wat grond…

Voormalig Departement van Justitie

Het gebouw werd tussen 1876 en 1883 in neorenaissancestijl gebouwd door architect Cornelis Peters die toen net benoemd was tot Rijksbouwkundige voor de Gebouwen van Financiën. Het gebouw is aan de binnenkant en de buitenkant rijk gedecoreerd met werken van beeldhouwers Bart van Hove en Emil Bourgonjon. Op deze plaats stond eerst het huis van…